Läser villkor gällande solcellsinstallation

Har du tänkt på att det är ganska vanligt med solcellsanläggningar på tak i Sverige idag? Var extra uppmärksamhet på olika byggnaders tak nästa gång du är ute och åker så kommer du att upptäcka att det finns solceller på privata bostäder, industrilokaler, bostadsrättsföreningar och kontorsbyggnader. Det finns många fördelar med solceller och den tekniska utvecklingen har gått mycket fort de senaste åren. För de flesta handlar det kanske ändå främst om att minska belastningen på vår miljö och sänka sina egna elkostnader. Det finns olika statliga bidrag och stöd att ansöka om när du ska investera i en solcellsanläggning. Här nedan kommer vi att förklara vilka olika avdrag och stöd som finns. Det är också viktigt att poängtera att subventioner, avdrag och stöd kan ändra sig så det gäller att hålla sig uppdaterad hela tiden.

Solcellsstöd från 2009 till 2020

Solcellsbidraget, som även kallats för solcellsstödet eller investeringsstödet, var ett bidrag som beräknades på solpanelernas totala installationskostnad. Företag, offentliga organisationer men även privatpersoner kunde ansöka om bidraget. Energimyndigheten ansvarade för stödet medan de olika länsstyrelserna handlade ansökningarna. Detta bidrag fanns från år 2009 fram till 7 juli 2020. Från början var bidragets storlek 60 % men i takt med att priset på solceller sjönk reglerades även bidraget. 2020 var bidragets storlek 20 %. Sedan 7 juli 2020 är det ansökningsstopp för detta bidrag och alla solcellsanläggningar som fått stödet ska vara färdiginstallerade till den 30 juni 2021. Solcellsbidraget gällde endast så länge det fanns kvar av budgeten och därför fanns det ingen garanti att få det. Idag finns istället ett skatteavdrag för grön teknik att ansöka om för privatpersoner, läs mer nedan, och för kommuner och företag har regeringen beslutat att förlänga solcellsstödet men det har sänkts till 10 %. 

Nytt skatteavdrag från 2021

Från 1 januari 2021 finns ett nytt bidrag eller snarare ett skatteavdrag som ersätter det tidigare solcellsstödet. Det nya skatteavdraget för solceller kallas ibland för solrot. Avdraget gäller för alla nätanslutna solcellsanläggningar som installeras och betalas från detta datum. Avdraget kan göras på kostnaden för både arbetet och materialet men inte för andra kostnader som till exempel transporter och är på 15 % på solceller och 50 % på energilagring av solenergi, alltså batterier, och laddboxar till elfordon. Köper du solpaneler och övrigt material själv ges skattereduktionen bara på installationsarbetet. 

Avdraget fungerar som ett skatteavdrag, precis som rutavdraget och rotavdraget. Du behöver alltså varken vänta på besked om du får stödet, vilket ofta var fallet med tidigare solcellsstöd, eller ligga ute med pengar. Anlitar du ett företag med F-skatt regleras avdraget direkt på fakturan. Du som kund behöver alltså inte göra något, utan företaget reglerar det direkt via Skatteverket. Anlitar du en person med A-skatt ska arbetsgivaravgifter redovisas i en förenklad arbetsgivardeklaration. 

Solavdraget är på max 50 000 kr per år och person. Är ni två som tillsammans äger huset kan ni sammanlagt göra ett skatteavdrag på 100 000 kr. Om du kan få avdraget eller inte beror till exempel på hur mycket skatt du betalar in under året och om du har gjort andra avdrag. Om det i deklarationen visar sig att du inte haft tillräckligt hög inkomst under året och därför inte har betalat tillräckligt mycket skatt eller redan har fått maximalt skatteavdrag kan du bli återbetalningsskyldig. Det gröna skatteavdraget för solceller gäller även, skillnad från rotavdraget, om du har ett nybyggt hus och det gäller även om du vill sätta en solcellsanläggning på ditt fritidshus. Du har också möjlighet att utnyttja skatteavdraget flera år om du till exempel väljer att bygga ut din solcellsanläggning med fler solpaneler eller om du vill investera i en batterilösning. Avdraget kan bara göras av privatpersoner och kan alltså inte användas av företag, bostadsrättsföreningar och kommuner.

Ett exempel med nya avdraget för grön teknik

Du har bestämt dig för att montera solpaneler på taket och har tittat på ett solcellspaket för 90 000 kr. Priset inkluderar både solcellspaket och installationen. I detta exempel är totalkostnaden 90 000 kr, avdraget på 15 % är 13 500 kr och kostnaden efter avdraget blir då 76 500 kr. Om solcellsanläggningen med installation kostar 150 000 kr kan ett avdrag på 22 500 kr beviljas. Ska du istället installera ett batteri som kostar 80 000 kr kan du få ett avdrag på maximalt 40 000 kr.

Rot-avdrag för solceller

solceller tak

Har du ansökt om solcellsstöd och installerat solpaneler på ditt tak under 2020 men inte fått något besked ännu kommer du att få ett avslag på ansökan. De pengar som avsatts för stödet räckte inte till alla de ansökningar som kommit in. Du kan heller inte ansöka om det nya skatteavdraget, detta gäller bara för installationer efter första januari 2021. Däremot kan du ansöka om rotavdrag. Skattereduktionen är då på max 30 % på arbetskostnaden och får högst uppgå till 50 000 kr per person och år. I praktiken kan man säga att rotavdraget är 9 % på den totala kostnaden då arbetskostnaden räknas fram enligt ett schablonbelopp. Solroten ligger som vi tidigare sett på 15 %. Du kan utnyttja både rotavdrag och skatteavdrag för grön teknik under samma år. Installerar du till exempel solceller för 90 000, som exemplet ovan, får du ett avdrag på 13 500 kr. Anlitar du även en snickare för att lägga om taket eller bygga en altan för en arbetskostnad av 15 000 kr kan du då få ett rotavdrag på 4 500 kr.

Intäkter och besparingar med solpaneler på taket

När du har installerat en solcellsanläggning på ditt tak och kopplat den till det allmänna elnätet är du en mikroproducent av el. Den första besparingen du gör är att du nu inte längre behöver köpa el, eller i alla fall inte lika mycket som du gjorde tidigare. Du kan behöva köpa el under de kalla och mörka månaderna på året. Den el som anläggningen producerar men som du inte använder själv kallas för överskottsenergi och den kan du sälja till det allmänna nätverket via ett elhandelsföretag. Priserna på överskottselen bestäms av det elhandelsbolag du säljer elen till.

De flesta elhandelsbolag köper elen för spotpriset som är det pris på el som fastställs av den nordiska elbörsen, Nord Pool. Många företag erbjuder dock olika välkomsterbjudanden. Det kan löna sig att kontrollera detta innan du tecknar ett avtal. Du får också en skattereduktion på 60 öre kWh på överskottselen som du säljer och du kan även få ersättning för den överskottsel du matar in i det allmänna nätverket för att du på så sätt minskar elhandelsbolagens kostnader för att överföra el. Detta brukar kallas för nätnyttan. Din anläggning kan även bli godkänd för elcertifikat. Dessa elcertifikat kan säljas och ofta görs detta via ett elhandelsföretag. Att installera solpaneler på taket kan även höja värdet på huset. 

Solpaneler som gynnar både plånboken och miljön

Det finns, som du märker, både stöd och avdrag att ansöka om för solanläggningen och installationen och när solpaneler väl sitter på taket finns också intäkter och besparingar att göra.  Funderar du på att montera solpaneler på ditt tak är vår rekommendation att du hör av dig till flera företag som erbjuder solcellspaket för att begära in offerter. Jämför dessa offerter så att du kan välja det mest prisvärda paketet för just ditt tak och dina förutsättningar. 

Det är också viktigt att komma ihåg att bidrag, skatteavdrag och olika stöd kan komma och ändra sig vilket man måste vara medveten om. Det kan således både bli en bättre och en sämre affär att vänta med att installera en solanläggning på taket. De stora fördelarna med att producera egen el är dock att du inte är lika beroende av marknadens elpris och att du stödjer utvecklingen att gå från fossila bränslen till förnybar energi. Se solanläggningen som en långsiktig investering som möjliggör att du kan producera egen el och göra en insats för miljön. 

En annan effekt som en solcellsanläggning kan ha är att den ökar nyfikenheten för solceller hos dina grannar och vänner och att det hjälper utvecklingen framåt. När fler köper solpaneler kommer produktionen av solpanelerna och dess effektivitet förbättras. Det är en stor investering att installera en solcellsanläggning på taket men det är en investering som kommer att löna sig med tiden.