I dag är det många som vill dra nytta av solceller. Men det är inte alla som vinner på, eller har möjlighet, att installera en solcellsanläggning på sin fastighet. Därför finns solcellsparker.  

Hållbarhet genom smidighet

Genom att installera en mängd solcellspaneler på en öppen, relativt stor och skyddad yta kan flera hushåll och företag nyttja solceller samtidigt. Solcellsparker öppnar på så sätt upp möjligheter för de fastighetsägare som själva inte kan avvara den yta som en solcellsanläggning kräver. Det gör att alla, oavsett förutsättningar, kan bidra till förnybar energi genom att dra nytta av solceller.

Den vanligaste platsen för solcellsparker är marken, exempelvis på en äng eller en åker. Här finns det flera faktorer som avgör hur mycket solel en solcellspark kan producera. Panelerna bör först och främst skyddas från skuggor i så hög utsträckning som möjligt – ju färre faktorer som kan påverka panelernas solexponering desto bättre. Inför installation av en solcellspark så bör alltså närliggande byggnader, skog och annan vegetation vara med i beräkningen. Men också mängden södersol. Ju mer södersol solpanelerna utsätts för desto mer solel kommer de att producera.

När producerar solceller som bäst? Det korta svaret är molnfria sommardagar, men man brukar säga att solelsproduktionen i Sverige är som högst mellan mars och oktober. Ungefär 10 till 15 procent av all solinstrålning omvandlas till elektricitet.

Ett bra alternativ

I takt med att elpriserna stiger så har även intresset för solenergi ökat. I Säve, strax utanför Göteborg, pågår nu arbetet med att bygga Sveriges största solcellspark. Den kommer att bli på 5 MW, och kommer således att kunna producera el som motsvarar 1 000 villors hushållsel under ett år.

Enligt David Hellström, marknads- och försäljningsdirektör på Göteborg Energi, är solcellsparker något som ligger i tiden. – ”Nu är ett bra läge att bygga en solcellspark, eftersom elpriser har gått upp något och kostnaderna för solceller har sjunkit mycket de senaste åren. Det gör att vi nu kan få en lönsamhet i en sådan här investering”, säger han till Ekot.

Ett exempel: om vi utgår från en yta på ett hektar, med en förväntad produktion på 400 000 kWh om året – så kommer solparkens elproduktion att motsvara 27 villors årliga elförbrukning.  

En bit på vägen

Intresset för solceller ökar för varje år. Men den förnybara energins resa är fortfarande lång. I dagsläget står nämligen solenergin för endast 0,2 procent av vårt lands elproduktion. Under 2018 ökade man därför det statliga stödet för solcellsinstallationer – från 20 till 30 procent. Förhoppningen är att påskynda solelens inflytande över Sveriges elproduktion.

Under det senaste året har det dessutom skett dramatiska prisnedgångar på solceller. Å ena sidan kan detta få fler fastighetsägare att investera i egna solcellsanläggningar. Å andra sidan är det nu enklare för fastighetsägare att gå ihop och tillsammans investera i en solcellspark. Hur detta kommer att påverka marknaden får vi helt enkelt se. Men faktum kvarstår – med lägre solcellskostnader och ökat solcellsstöd är det nu lönsammare än någonsin att investera i markplacerade solcellsparker.