Ett modernt kontor

Ert företag kan hjälpa till att bidra till en grönare planet genom att investera i en solcellsanläggning. Solceller för företag kan skapa grunden för en lönsam investering, med tanke på vilka stora takytor som ofta finns på dessa verksamheter. Disponerar ditt företag över ett flertal egna fastigheter? Om så är fallet krävs det inte mycket för att utöka lönsamheten radikalt, och på samma gång gynna er miljöprofil genom att bidra till att göra vår planet grönare.

Hur fungerar solceller?

Det kan vara bra att veta vad solenergi innebär innan investeringen påbörjas. När solceller träffas av solens strålar framkallas en spännkraft mellan fram- och baksidan på cellen. Om en ledning kopplas mellan de olika sidorna kommer en ström att skapas, i form av likström. Strömmen förs till en växelriktare, som i sin tur omvandlar likström till växelström istället. Efter detta kan solelen användas i er verksamhet. När solcellsanläggningen väl är i bruk behöver den minimalt underhåll, då den inte har några rörliga delar som kräver service. Det finns ett flertal olika fördelar för företag när det gäller att investera i solceller.

Fördelar med solceller till företag

 • Företag har ofta positiva förutsättningar för installation av solcellsanläggningar som är kostnadseffektiva och högproducerande. Med stora anläggningar kommer ni ner billigast i pris per kW, på detta sätt blir återbetalningstiden kortare och avkastningen större.
 • Tack vare solceller kan företag spara pengar från första dagen eftersom elräkningen reduceras drastiskt. En annan positiv aspekt är att företaget inte längre behöver påverkas av höjningar i elpriserna.
 • Solceller är en god investering för företag, och det kommer ge en lönsam avkastning. Oftast innebär solceller för företag en 7-10 % avkastning för flera år framöver.
 • Solceller kommer stimulera företagets miljöprofil. Solceller innebär 100 % förnybar energi som är helt koldioxidfri, det är med fördel som ni kan visa upp ert minskade koldioxidutsläpp samt er producering av solel på er hemsida.
 • Företagets överskottsel kan säljas ifall produktionen av el är större än förbrukningen och detta genererar en extra intäkt till företaget.

Nackdelar med solceller till företag

Nackdelar med solceller är inte många, men det finns kanske ändå några aspekter ni bör ha i åtanke innan ni investerar.

 •  All produktion av el påverkar miljön på ett eller annat sätt, även solceller. När solceller tillverkas uppstår ett visst klimatavtryck, då materialet som solcellerna är uppbyggda av drar stora mängder energi vid tillverkningsprocessen. I vissa fall kan solceller innehålla små mängder av giftiga eller sällsynta ämnen. Å andra sidan är klimatavtrycket näst intill obefintligt efter att solcellerna väl installerats och är i bruk.
 • Investeringen av solceller är kostsam, framförallt för företag som har stora fastigheter. Detta kan upplevas som en nackdel. Viktigt att tänka på är dock att investeringen är liten i relation till besparingen ert företag förväntas göra under solcellernas livslängd.

Hur lönsamt är det?

Att investera i en solcellsanläggning kan vara mycket lönsamt på lång sikt. 

Exempel:

Det kostar ungefär 120 000 kronor att köpa en solcellsanläggning på 10 kW.

Används det gröna bidraget får ni tillbaka 15 % av kostnaden.

Det innebär ett slutpris på 102 000 kronor.

Låt oss säga att er fastighet, med en anordning på 10 kW, nyttjar 20 000 kWh årligen. Samtidigt skapar solcellerna årligen 10 000 kWh. Då kommer er fastighet sänka sin kostnad för el med 50 %. Ni kommer kunna spara 12 000 kronor varje år ifall kostnaden för 1 kWh el är 1,20 öre.

Steg 1 – Bygglov

Oftast krävs inget bygglov i syfte att installera solceller. Det finns dock ett antal punkter med kriterier som enligt Boverket behöver vara tillgodosedda för att få en bygglovsbefriad solcellsanläggning:

 • Montering av solcellsanläggningen ska ske på utsidan av taktäckningsmaterialet eller fasadbeklädnaden på en fastighet.
 • Solcellerna ska inte monteras i samma område eller i anslutning till ett område som är i totalförsvarets riksintresse. Solceller får inte heller monteras i särskilt värdefulla bebyggelseområden.
 • Solcellerna måste gå efter formen på byggnaden.

Steg 2 – Bidrag för solceller

Företag kan beviljas ett stöd med 10 % vid installation av solceller. För närvarande gäller dock ansökningsstopp för solcellsstödet, endast de ansökningar som inkom under 2020 prövas. Istället ersätts solcellsstödet av ett “grönt bidrag”, där 15 % kan dras av på kostnaden för den som installerar solceller.

Steg 3 – Jämför offerter

Om ert företag funderar på att investera i solceller är ett viktigt tips att jämföra offerter från flera olika leverantörer. Detta ger dig den bästa möjliga lösningen för just ditt företag, skräddarsytt efter era behov och önskemål. Ni bör jämföra minst 3 olika offerter från leverantörer, och göra en jämförelse på själva priset av solcellspaketet baserat på den installerade effekten på solcellsanläggningen. Med andra ord ska ni räkna ut vad kostnaden för solcellspaketet blir per kW. Kom ihåg att det går att få kostnadsfri hjälp när det kommer till jämförelsen av offerter hos energi- och klimatrådgivare på kommunen.

Andra viktiga saker som bör jämföras är följande:

 • Vilka villkor finns för leverans och leveranstider?
 • Vad är priset för montering? Kom ihåg att räkna med eventuell byggnadsställning, och lyft av material.
 • Vilket modellnummer och fabrikat har panelerna? Även växelriktare och montagesystem behöver specificeras i offerten.
 • Är leverantören villig att hjälpa till med ansökan om bygglov?

Steg 4 – Köp av solcellspaket

Det finns en mängd viktiga saker att ha i åtanke när det är dags för inköpet av solcellerna. En god idé är att anlita en solcellsexpert för att göra solcellsanläggningen så lönsam som möjlig. Solcellsexperter hjälper företag att matcha sina energibehov, och tar fram ett perfekt designat system som är anpassat för att gynna såväl hållbarhet som lönsamhet. Tänk också på att kontrollera vilka garantier som gäller, att materialet är hållbart producerat samt att alla delar av din anläggning har hög kvalitet. En föranmälan till elbolaget måste också göras, eftersom elbolaget ska komma ut och ersätta elmätaren på fastigheten. Se till att få till ett bra elavtal med en elleverantör med god betalning eller kvittning. Företaget kan utföra monteringen av solcellerna själva, vilket bidrar till minskad kostnad. Viktigt att tänka på är dock att det krävs en certifierad elektriker för inkopplingen av växelriktaren.

Vad kostar det?

Solceller på mark som passar bra för jordbrukare

Modellen på solcellsanläggningen samt effekten ni vill få ut av den är faktorer som påverkar priset. Storleken på fastigheten avgör hur stor anläggningen blir, fastigheten behöver ha en takyta som solcellerna kan installeras på. En annan faktor som påverkar är fastighetens elförbrukning. För att få en uppfattning om kostnaden för solceller till just ert företag, kan ni nedan se ett prisexempel.

Prisexempel på solceller till olika storlekar på takyta, hämtat från Vattenfall

Storlek på takytaAntal solpanelerToppeffektÅrlig elproduktionPrisPris efter skattereduktion för grön teknik
35 m² takyta165,1 kWp4884 kWh97 671 kr83 460 kr
56 m² takyta278,6 kWp8235 kWh129 656 kr110 791 kr
69 m² takyta3310,5 kWp10 150 kWh145 827 kr124 609 kr
99 m² takyta5016,0 kWp15 321 kWh195 256 kr166 846 kr

Det finns även många exempel på företag och verksamheter som valt att investera i en solcellsanläggning.

Exempel på företag/verksamheter som investerat i solceller, hämtat från Svea Solar

Företag/verksamhetAntal solpanelerToppeffektBadkar olja räddadeSparade pengar årligen
SKF Group, Stockholm549175,68 kWp574211 000 kr
Chalmers Universitet, Göteborg470150,40 kWp491180 500 kr
Bostadsrättsföreningen Lindparken, Stockholm18157,92 kWp19070 000 kr

Vilka garantier gäller?

De flesta leverantörer av solceller erbjuder generösa garantier på sina solcellspaket. Effektgaranti innebär att du garanteras att anläggningen kommer ge en viss procent av sin maximala effekt efter ett visst antal år. Hos de flesta leverantörer gäller en effektgaranti mellan 20–25 år på 80-90%. Andra garantier som brukar ges är installationsgaranti, funktionsgaranti, produktgaranti på både solceller och växelriktare samt montagesystemsgaranti. Det varierar från leverantör till leverantör vilka olika längder som erbjuds på de dessa garantier, men generellt ser det ut enligt följande:

 • Installationsgaranti – cirka 10 år
 • Funktionsgaranti – cirka 5 år
 • Produktgaranti på solceller – cirka 12–30 år
 • Produktgaranti på växelriktare – 5–10 år
 • Montagesystemgaranti – 10–20 år

Steg 5 – Påbörja produktion av solel

När solcellsanläggningen väl har blivit installerad finns det inga rörliga delar på den, vilket gör att den kräver oerhört lite service och underhåll. Förlusterna minskas eftersom solcellerna seriekopplas i strängar för att expandera tensionen i kablarna. Strängarna är kopplade till växelriktaren, som i sin tur omvandlar solcellernas likspänning till växelström, som leds in på sidan av elmätaren som är er. Solelen ni själva producerar använder ni i så stor utsträckning som möjligt själv. Ifall ni producerar mer el än ni förbrukar matas överskottet av el automatiskt över till elnätet, och de överproducerade kilowattimmarna går att sälja.