Beställningarna av solceller har ökat med flera hundra procent de senaste åren. En stor stor anledning är solcellernas lönsamhet, där man faktiskt kan tjäna pengar på sin solcellsanläggning. Men, avkastningen sker inte över en natt.

En långsiktig investering

Solceller är kort och gott lönsamt, men det handlar inte om några snabba pengar. En solcellsanläggning är en investering som på sikt betalar av sig, och som brukar vara avskriven efter ungefär 15 till 20 år. Tidens tand kommer förvisso att ha gnagt lite på solcellernas effekt, men trots detta så fortsätter solcellsanläggningen att vara lönsam i minst 10 till 15 år efter avskrivningen. Solceller höjer även fastighetens värde, vilket kan vara bra att ha i åtanke om man en dag tänker sälja fastigheten.

All information som du kan få innan installationen är gratis. Samma sak gäller själva skördandet av solenergin, när anläggningen väl sitter på plats. Det enda som kostar är installationen. Denna kostnad bör därför mer ses som en investering än ett ansenligt engångspris. Av den anledningen är det lämpligt du i så fall söker investeringsstöd inför köpet av solceller. Särskilt nu när investeringsstödet har höjts från 20 till 30 procent.

Nya spännande möjligheter

Det nyligen höjda investeringsstödet öppnar upp för nya möjligheter. Kortfattat innebär det nya stödet att du får 30 procent i bidrag baserat på den totala kostnaden för material och arbete. Maxbeloppet är 37 000 kronor exklusive moms per installerad kW, och du har nu möjligheten att få stöd med upp till 1,2 miljarder kronor per solcellssystem. Ansökan gör du hos Länsstyrelsen, och stödet gäller fram till 31 december 2020.

Som alternativ till solcellsstöd kan du söka ROT-avdrag. Skatteverket ger dig då 30 procent avdrag på själva arbetskostnaden, vilket motsvarar ungefär nio procent av solcellernas totala kostnad.

Från och med första augusti, 2018, avskaffades även kravet på bygglov vid installation av solceller. Så, om din fastighet inte är av särskilt kulturhistoriskt eller miljömässigt värde, är det nu fritt fram att installera solceller utan att ansöka om tillstånd. Dock behöver du, när solcellerna är på plats, ansöka om elcertifikat hos Elmyndigheten.

255 kW – en viktig siffra

Om din solcellsanläggning överstiger 255 kW så kommer du att behöva betala effektskatt för din fastighet, som ligger på ungefär 30 öre per kW. Överstiger den inte 255 kW slipper du detta. Men, om du installerar flera anläggningar som alla är mindre än 255 kW, men vars sammanlagda effekt är över 255 kW, så reduceras din energiskatt till 0,5 öre per kW.

Vill du bli mikroproducent?

Den genomsnittliga elräkningen för en vanlig villa ligger på ungefär 18 500 kronor per år. Som mikroproducent kan du minska denna elräkning rejält, samtidigt som du kan tjäna pengar på att sälja vidare din överskottsel. Om säkringen i din anslutningspunkt inte överstiger 100 ampere så kan du, sedan 2015, få skattereduktion på din förnybara överskottsel. Maxbeloppet är 18 000 kr per år. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer: https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/mikroproduktionavfornybarel/skattereduktionformikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f4220.html