En solcellsmontör

I den energiomställning vi befinner oss i där vi går från fossila bränslen till förnybar energi kommer solceller att vara en viktig del. Att montera solceller på taket blir allt mer vanligt och solcellsanläggningar syns på allt från privata villor till jordbruksfastigheter, fabriksbyggnader, kontorskomplex och bostadsrättsföreningar. Fördelarna med solceller är många, till exempel är förnybar energi miljövänligt och du som ägare till en solcellsanläggning blir även mindre beroende av marknadspriset på el. Solpaneler på taket kan även höja värdet på huset. Här kan du läsa om hur en solcellsanläggning fungerar och hur många solpaneler man ska montera för att de ska producera tillräckligt mycket el.

Så här fungerar en solcellsanläggning

Solceller är små enheter som kopplas samman i större moduler som kallas för solpaneler. När man pratar om att installera solceller är det alltså solpaneler man i själv verket menar. En solanläggning består av ett antal seriekopplade solceller inkapslade i glas eller plast i solpaneler. Till solpanelerna behövs också montageutrustning, växelriktare och kablage.

Solcellerna fångar upp solenergi och producerar elektrisk ström, likström, som leds vidare till växelriktaren. I växelriktaren omvandlas likströmmen från solcellerna till växelström som finns i vårt elnät. Växelriktaren ser också till att solpanelerna belastas optimalt för att ge så bra effekt som möjligt. Solcellsanläggningen kopplas också till husets elcentral där säkringar och en elmätare installeras. Elmätaren kan sedan mäta hur mycket el som produceras. Hur mycket solcellsanläggningen genererar beror på många olika faktorer, till exempel hur stor solspridningen är i området, åt vilket väderstreck taket ligger, takets lutning och om det faller skugga från till exempel en skorsten och träd på solcellerna. 

En stor fördel med solpaneler är att de i stort sett är underhållsfria. I solpanelerna finns inga rörliga delar vilket innebär att risken för att panelerna går sönder är liten. Regn som faller håller dem rena och snö brukar glida bort av sig själv och under vintersäsongen när det finns risk för snö är produktionen ändå förhållandevis låg.

Hur många solpaneler ska man då installera?

Det är viktigt att solcellsanläggningen blir rätt dimensionerad och anpassad efter förutsättningarna för att leverera tillräckligt med ström. Solpaneler kan egentligen monteras på vilket tak som helst men om du har ett platt tak kan man behöva montera en ställning så att panelerna får en bra lutning i förhållande till solen. Innan du börja montera solpaneler ska du även kontrollera med din kommun att du inte behöver bygglov för anläggningen. 

Ett vanligt villatak är ofta tillräckligt stort för att kunna producera el för att täcka hushållets elförbrukning. Solpaneler som genererar 5 kW behöver en yta på mellan 25 och 30 kvadratmeter och ligger panelerna i sydligt läge kan de producera så mycket som 5000 kWh per år. En vanlig solcellsanläggning på ett villatak är ofta på mellan 5 kW och 10 kW och behöver 25–60 kvadratmeter yta. De flesta solcellspaneler är rektangulära och ca 1 x 1,65 m stora och effekten för en solpanel ligger på mellan 300 och 380 W. När du börjar fundera på att installera solpaneler på taket ska du börja med att ställa dessa tre frågor:

  • Hur stort är taket och hur många solpaneler får plats?
  • Hur stor är hushållets elförbrukning?
  • Och till sist, vilken styrka har husets huvudsäkringar?

Det finns flera solcellsleverantörer på marknaden som kan hjälpa dig att räkna fram hur mycket el du skulle kunna producera med de takförutsättningar du har. Är du ändå nyfiken och vill göra en första kalkyl börjar du med att räkna ut takets storlek. Du kan mäta taket med en tumstock men du kan också utgå från husets ritningar eller varför inte prova en karttjänst från internet? Dela sedan takytan med 1,65, alltså storleken på en solpanel, för att få fram hur många paneler du kan montera på taket. Har du ett tak som är 50 kvadratmeter får du till exempel plats med 30 solpaneler. För att få fram effekten multiplicerar du antal solpaneler med effekten på solpanelen, kanske 300 W. I vårt exempel tar du då 30 solpaneler gånger 300 W vilket blir 9000 W, alltså 9,0 kW. Nu multiplicerar du effekten med 1000 vilket är en uppskattning på vad varje solpanel genererar i kilowattimmar per år och du får 9000 kWh. Nu vet du hur mycket solel din solcellsanläggning kommer att producera. 

De tak som lämpar sig bäst för solpaneler är de tak som vetter mot öster, söder och väster och av dessa alternativ är rakt söderläge allra bäst. Det går att sätta solpaneler på tak som vetter mot norr, nordöst eller nordväst men denna anläggning kommer att producera lite el i förhållande till investeringskostnaden och är därför inte att rekommendera. Solpanelerna producerar el året runt även om de ger mindre effekt på vinterhalvåret när soltimmarna är färre. 

Solpaneler kommer i standardstorlekar där ca 1 x 1,65 m är en vanlig storlek, som tidigare nämnts, men det finns även större solpaneler. Det går bra att blanda olika storlekar på solpaneler men välj då solpaneler från samma fabrikat som har samma verkningsgrad. Solpaneler kan monteras både liggande och stående. Pussla helt enkelt ihop olika storlekar och vänd dem åt olika håll för att bäst utnyttja hela takytan. Storleken på anläggningen ska vara anpassad till hushållets elanvändning. Man får nämligen inte skattereduktion på den elproduktion som överskrider hushållets årsförbrukning och elnätbolagen som köper överskottselen kan även ta ut extra avgifter för den elen. Tänk också på att solcellsanläggningen ska vara estetiskt tilltalande. 

Lagra solenergi i batterier

Ett vanligt hushåll använder mycket el på morgonen och sedan mycket igen senare på eftermiddagen och kvällen men solpanelerna genererar mest el mitt på dagen när solen står som högst på himlen. Går det då att lagra el i batterier? Ja, det går men batterier är fortfarande dyra och lagrar ofta små mängder el. Därför skulle det bli dyrt att klara den kalla årstiden med hjälp av batterier. Har du till exempel en stuga där du förbrukar mycket el behöver du en stor batteripark. Åker du ofta ut till stugan och inte förbrukar så mycket el kan du klara dig på en större solpanelsanläggning och mindre batterier. Batterier är en förbrukningsvara med en begränsad livslängd. Hållbarheten på batterier beror till exempel på urladdningarnas djup. Ett batteri som laddas ur helt och hållet kan gå sönder och ett batteri som är urladdat kan lätt frysa sönder.

Att lagra solel genom att installera batterier lönar sig oftast inte heller då man idag får 60 öre per kWh i skattereduktion för den överskottsel man säljer tillbaka till det allmänna elnätet, dock inte för den el som överskrider hushållets elförbrukning under ett år. Många elbolag betalar även bra för att köpa elen som du producerar under soliga dagar. Under de perioder som du gör av med mer el än solcellsanläggningen ger köper du tillbaka elen från elbolaget. Batterier kommer dock högst sannolikt att vara en del av solcellsanläggningar i framtiden. Med batterier kan man klara elavbrott, effekttoppar och hålla nere elnätsavgifter. En solcellsanläggning som är nätansluten måste ha en så kallas ö-drift för att fungera vid elavbrott. Detta beror på att växelriktaren automatiskt stängs av vid avbrott för att inte riskera att el kommer ut i nätverket vid reparationer och underhåll.

Råd och tips när du ska installera solpaneler

Solceller på tak

Välj solpaneler med etablerade och allmänt accepterade certifieringar. När man jämför solcellsanläggningar jämför man oftast priset på solpanelerna per watt respektive kilowatt. En annan sak att kontrollera innan du bestämmer dig för vilken solanläggen du ska montera är de olika företagens garantier och hur anläggningens prestandautveckling ser ut över tid. Vilken typ av solcellsteknik du väljer, till exempel mono- och polykristallina eller tunnfilmssolceller påverkar också hur solanläggningen kommer att se ut. Monokristallina solceller baseras på kisel, är vanligtvis svarta med en rundad kant. Dessa solceller är något dyrare än polykristallina solceller.

Polykristallina moduler baseras också på kisel och skimrar i en blåaktig nyans. Tunnfilmssolceller är inte så vanligt och generellt blir en solcellsanläggning med tunnfilmssolceller betydligt dyrare jämfört med kilsesolceller då de har lägre verkningsgrad men fördelen är att de går att böja. De solcellspaneler som finns på marknaden idag är hållbara, kräver nästan inget underhåll och risken att det går sönder är väldigt liten. Med detta sagt är det i de flesta fall lönsamt att installera en solcellsanläggning.