Solpaneler på hustak

I Sverige blir det alltmer vanligt att vilja installera solceller på taket och på så vis producera egen el. Hur vinstgivande är egentligen solceller när det kommer till kritan? I följande text kommer du att få ta del av den viktigaste informationen kring vilka faktorer som påverkar priset på solceller.

Vad är solceller?

Solceller är en investering som är både lönsam, miljövänlig och hållbar på lång sikt. Samma sekund som dina solceller blir inkopplade på nätet kommer de börja generera el från solen. Solceller är tillverkade i materialet kisel, och du kan få blandade upptagningsförmågor av solenergin beroende på vilka solceller du köper. Polykristallina solceller har en verkningsgrad på ungefär 15 %, medan monokristallina solceller ligger på 20 %. En annan variant av solceller är skapade med tunnfilmsteknik, vilket är ett billigare alternativ. Dessa solceller har dock en relativt låg verkningsgrad som ligger under 10 %.

Solceller har en framsida som blir bestrålad av solen, samt en baksida. Det skapas energi mellan fram- och baksidan när solen strålar på framsidan. Energin blir uppfångad av en metallkabel som sedan leder vidare strömmen till en växelriktare, som i sin tur gör om likströmmen till växelström. Växelströmmen kan sedan bli nyttjad av fastigheten. Det är viktigt att en anläggning med solceller bli installerad i sydlig riktning och att de får en lutning på ungefär 45 grader för att solens strålar ska ge så mycket effekt som möjligt på solcellerna. Har du mycket plats på ditt tak kan det vara en god idé att investera i många solceller, och på så vis dra ner kostnaden ännu mer på din förbrukning av el. Viktigt att tänka på är att solcellerna du installerar inte hamnar i skuggan av träd eller byggnader, då detta drar ner produktionen av el.

Ekonomiska fördelar med solceller

Solceller kan kännas som en kostsam investering för många, men det finns ett flertal aspekter att ha i åtanke innan du stirrar dig blind på priset.

 • Energiåterbetalningstiden bestämmer hur lång tid det tar det tar att generera samma mängd energi som nyttjas vid produktion, transport och drift. För solceller i Sverige är energiåterbetalningstiden cirka 2-3 år, och livslängden för solceller är oftast över 25 år. Detta betyder att din investering med största sannolikhet kommer gynna dig.
 • Installeras dina solceller under goda förhållanden får du en mycket bra avkastning. Din investering kommer då ge en gynnsam avkastning över tid, mycket bättre än vad de flesta banker kan erbjuda.
 • Du slipper påverkas av prishöjningar om du blir självproducerande när det kommer till el. Vid strömavbrott kommer du dessutom vara välutrustad, eftersom solcellerna aldrig slutar producera el trots elbolagets eventuella problem.
 • Din fastighet kommer att öka i värde med hjälp av solceller. Elförbrukning brukar vara en stor kostnad för en fastighet varje år, men med solceller på taket innebär det att ditt hus får reducerade elkostnader. Ett hus med solceller är attraktivt vid en eventuell försäljning.

Vilka faktorer har påverkan på priset av solceller?

Solcellerna är inte det enda som kostar. Allt material i form av växelriktare, montagesystem och annat, montering och installationsjobb samt övriga uppdrag för elektriker ska inkluderas i totalpriset för dina solceller. Allt detta brukar oftast ingå i ett så kallat solcellspaket. Priset på solceller har minskat drastiskt de senaste åren. Väljer du att gå direkt via en återförsäljare istället för att köpa ett fullt solcellspaket från elbolagen kan du spara många tusenlappar. De stora företagen tar nämligen en extra avgift som återförsäljaren inte gör, samt att de inte utför installationen själva. En nackdel kan vara att återförsäljare inte brukar sälja kompletta paket där allting inkluderas.

Själva produkten har mest påverkan på priset vid investering av solceller. Du kan alltid börja med en liten anläggning, och sedan komplettera denna när du har koll på mängden el som årligen kan produceras. Solceller producerar oftast mindre mängd energi än vad beräkningen i förhand visar, även om ditt hus är beläget i söderläge och har gynnsam taklutning. Omständigheter som påverkar solcellernas pris är följande:

 • Vilken typ av solceller du väljer. Högre verkningsgrad har monokristallina solceller, samtidigt är de mer kostsamma än polykristallina solceller.
 • Hur stor dos kilowatt som installeras. Oftast ger större anläggningar av solceller en reducerad kostnad per installerad kilowatt.
 • Vilken slags växelriktare du införskaffar.
 • Om du vill ha högre solelproduktion kan du köpa till effektoptimerare eller modulväxelriktare, men givetvis blir detta dyrare.
 • Diverse tillbehör, till exempel separat elmätare.
 • Installationstiden påverkar priset. Hur lång tid en installation tar grundar sig i konstruktionen på huset samt avstånd till elcentral.
 • Materialkvalitet samt kvalitet på arbetsinsats. Ordnar du montering av solcellerna själv reduceras kostnaden. En certifierad elektriker måste utföra arbetet gällande elen.
 • Om du vill ha ansenliga och långa garantier tar företag ut en bestämd summa för detta.
 • Husets geografiska placering. Resekostnader tas ofta ut av företag beroende på företagets bas.

Avdrag på solcellspriset

Tidigare gällde solcellsbidrag samt ROT-avdrag vid den här typen av inköp, dock har det skett en del förändringar. Från och med januari 2021 har du som privatperson rätt till ett nytt, grönt avdrag vid inköp av solceller samt installation. Det innebär att 15 % dras av från priset på både kostnader för arbete och material vid installation av solceller. Det gröna avdraget ger även 50 % rabatt när du köper solcellsbatteri samt laddstolpe till din elbil. Avdraget reduceras direkt från fakturan, dock finns särskilda krav på fastigheten som behöver uppfyllas:

 • Solcellsinstallationen ska ske på en fastighet där antingen du eller dina föräldrar står skrivna som ägare.
 • Minst motsvarande belopp måste ha betalats in i skatt.
 • Installationsarbetet samt material måste köpas från samma företag, i annat fall har du bara rätt att få avdrag för installationskostnaderna.

Solcellsanläggningens material och pris

En komplett anläggning med solceller innehåller, bortsett från modulerna, tillbehör till monteringen, kablar samt växelriktare, vilken effektiviserar kraften på anläggningen och gör om elen från solcellen till växelström. Priset på en solcellsanläggning påverkas framförallt av kostnaden för själva solpanelerna, ungefär 25 % av den totala kostnaden på anläggningen utgörs av dessa.

Solcellers prissänkning

Kostnaden för solceller har de senaste åren reducerats med enorma 90 %. Detta grundar sig bland annat i att strafftullavgiften på de billiga solcellerna från Asien togs bort av EU. I Sverige resulterade denna ändring i att priserna för solceller sjönk drastiskt, och att solcellsföretagen nu kan importera fler solceller och på så vis förbättra sina priser.

Pris på solcellsanläggning

Modell och storlek på din solcellsanläggning påverkar vad priset blir för solceller per kilowatt. En solcellsanläggning blir oftast mindre dyr per kilowatt om anläggningen är stor. Om du istället vill beräkna kostnaden per kvadratmeter så blir priset billigare ju större anläggning du införskaffar. Kostnad per kvadratmeter växlar också beroende på din leverantör samt vilka produkter som blir installerade. 

Nedan följer två ungefärliga beräkningar på vad kostnaden kan landa på när det gäller solceller, räknat utifrån kilowatt samt kvadratmeter.

Storlek på anläggning per kilowattUngefärligt pris
3 kW, 20 m²25 000 kronor/kW
5 kW, 30 m²20 000 kronor/kW
10 kW, 60 m²16 000 kronor /kW
Storlek på anläggning per kvadratmeterUngefärligt pris
20 m², 3 kW3700 kronor/m²
30 m², 5 kW3000 kronor/m²
60 m², 10 kW2400 kronor/m²

Ungefärliga prisexempel på totalpris för solcellsanläggning, hämtat maj 2022 från Vattenfall

Storlek på takytaAntal solpanelerToppeffektÅrlig elproduktionPrisPris efter skattereduktion för grön teknik
35 m² takyta165,1 kWp4884 kWh97 671 kr83 460 kr
56 m² takyta278,6 kWp8235 kWh129 656 kr110 791 kr
69 m² takyta3310,5 kWp10 150 kWh145 827 kr124 609 kr
99 m² takyta5016,0 kWp15 321 kWh195 256 kr166 846 kr

Kostnad för installation
Du kan spara mycket pengar genom att utföra delar av monteringsarbetet själv, alternativt kan du anlita en installatör för att få hjälp med hela jobbet. Oavsett vad du väljer behöver du räkna med vissa tillkommande utgifter för bland annat hyra av byggnadsställningar samt frakt. Elens inkoppling kräver också en certifierad elektriker som utför jobbet. Nedan kan du se ett prisexempel på hur skillnaden ser ut i pris med de olika alternativen.

Installatör + elektrikerEgen installation + elektriker
40 000 kronor, inklusive moms10 000 kronor, inklusive moms

Kostnad för underhåll

Normalt kräver solceller inget underhåll eller service under sin livstid. Växelriktaren behöver däremot bytas ut efter ungefär 12–15 år. Denna kostnad brukar hamna mellan 10 000–20 000 kronor.

Försäljning av överskottsel

Om dina solceller producerar mer el än du förbrukar kan du sälja överskottselen. Denna går automatiskt till försäljning på elmarknaden, alltså går ingen av den el du producerar förlorad. Du får betalt för din överskottsel av ditt elbolag, och du kan även få skattereduktion med 60 öre/kWh som säljs. Elöverskottet kan också exporteras till länder som har sämre elproduktion i Europa. På så vis kommer din produktion göra skillnad genom att bidra till renare el i världen.

Jämför offerter

Man och kvinna jämför offerter på solceller

Ett viktigt tips för dig som vill installera i solceller är att jämföra offerter från flera olika solcellsleverantörer. På så vis kan du få den bästa möjliga lösningen för just dina behov och önskemål. Energimyndighetens rekommendation är att jämföra minst 3 olika offerter från solcellsleverantörer. Enligt rekommendationerna bör du göra en jämförelse på själva priset av solcellspaketet baserat på den installerade effekten på solcellsanläggningen. Du ska alltså räkna ut vad kostnaden för solcellspaketet blir per kW. Tänk på att du kan få kostnadsfri samt opartisk hjälp med jämförelsen av offerter kan du få via energi- och klimatrådgivare på din kommun.

Andra viktiga saker du bör jämföra är följande:

 • Villkor för leverans samt leveranstider.
 • Pris för montering, räkna också med eventuell byggnadsställning samt lyft av material.
 • Modellnummer och fabrikat för paneler, växelriktare samt montagesystem ska vara specificerat i offerten.
 • Ta reda på om leverantörer är villiga att hjälpa till med ansökan om bygglov om det behövs.