Solcellsleverantör

De senaste åren har solcellstekniken utvecklats fort och priserna på solceller har sjunkit. Detta har gjort dem mer tillgängliga och idag är solpaneler på tak eller mark inte en ovanlig syn i Sverige. För dig som vill installera solpaneler på taket finns även olika statliga bidrag och stöd att ansöka om för att ytterligare sänka priserna. I Sverige finns en långsiktig plan där målet är att vi ska ha nå 100 % förnybar elproduktion till år 2040. Idag får vi el från vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, kraftverk och en liten del kommer även från solenergi. I det långsiktiga målet finns inga uppgifter om hur stor del av den framtida elproduktionen som ska komma från solen men att solenergi kommer att spela stor roll i framtiden kan vi vara säkra på.

I denna artikel kommer du att få information om hur en solcellsanläggning fungerar och vilka olika typer av solceller som finns men främst kommer vi att ge tips och råd om sådan saker som är bra att känna till innan du tar kontakt med en solcellsleverantör för att teckna ett avtal och installera en solanläggning på ditt tak.

Att installera solpaneler

Det bästa du kan göra när du har bestämt dig för att installera solpaneler på taket är att läsa så mycket information du kan om solceller och själva installationen. Även om du köper ett solcellspaket från ett företag där både material och installation är inkluderat är det bra att känna till hur anläggningen fungerar. Olika tak har olika goda förutsättningar för solceller. Det beror bland annat på åt vilket väderstreck taket vetter, hur stort det är, vilken vinkel taket har och om det finns saker, till exempel skorstenar och träd, som ger skugga. En solcellsanläggning består av solceller inbyggda i en solpanel som monteras fast på taket. Det finns några olika solpaneler att välja mellan. Det vanligaste består av kisel och här finns två varianter: monokristallina solceller och polykristallina solceller. 

Monokristallina solceller har något bättre verkningsgrad, de är alltså mer effektiva, än polykristallina solceller och därför också ofta lite dyrare. Monokristallina solceller är svarta i färgen medan polykristallina solceller skiftar i svagt blåa nyanser. Det finns även en solcellsvariant som heter tunnfilmssolceller. Dessa solceller är tunnare, böjbara och mer flexibla och kan fästas direkt på olika material som till exempel takpannor. Tunnfilmssolceller har sämre verkningsgrad och det blir därför ofta en dyrare installation. En annan solcell som inte är så vanlig idag, främst på grund av det dyra priset, är solcellstak. Solcellstak innebär att takbeklädnaden, takpannorna, takplåten eller vad du nu har på taket, har integrerade solceller. Till skillnad från övriga solceller som monteras på taken är dessa solceller osynliga.

Utseendet spelar såklart roll i valet av solpaneler men här vill vi dock skjuta in att ju vanligare solceller kommer att bli desto mindre kommer vi att lägga märke till dem. Panelerna blir ett vanligt inslag i vår boendemiljö. Solceller på taket kan även höja husets värde och detta är ju också en positiv effekt som kanske kan göra att vi har mer överseende på utseendet. 

När solpanelerna sitter på taket producerar de likström. Strömmen leds till en växelriktare som omvandlar likströmmen till växelström, alltså den ström som finns i våra uttag. Anläggningen kopplas också till en elcentral. När du har kommit såhär långt, du har läst på om solceller och bestämt dig för vilka solpaneler som har bäst förutsättningar att fungera på ditt tak, är det dags att kontakta solcellsleverantörer.

Kontakta en solcellsleverantör

På den svenska marknaden finns det många leverantörer som erbjuder helhetslösningar för solceller. Många leverantörer har specialiserat sig mot olika kunder. En del vänder sig bara mot den privata marknaden medan andra erbjuder större anläggningar till kommuner, företag och industrier. Via Svensk Solenergi kan du se vilka solcellsleverantörer som finns i ditt område. Svensk Solenergi är en branschorganisation med nästa 300 medlemmar inom solenergiområdet. 

En kvinna kontaktar solcellsföretag

Tänk på att om du till exempel arbetar i en kommun måste upphandla köpet i en upphandlingsprocess. Då görs ofta en förstudie för att bedöma förutsättningarna, de tekniska och ekonomiska riskerna och även olika säkerhetsperspektiv samt val av entreprenadform. Sedan upprättas ett förfrågningsunderlag med krav och villkor som leder till en anbudsgivning och en anbudsutvärdering. Därefter tilldelas projektet till det företag som bäst möter specifikationerna och installationen kan påbörjas. Det är också viktigt att installationen har en slutbesiktning innan den tas i drift. 

Priset är ju naturligtvis en avgörande fråga. Hur ser din budget ut? Från första januari 2021 finns ett skatteavdrag för privatpersoner som vill installera grön teknik. För att kunna erhålla skatteavdraget måste anläggningen vara nätansluten. Avdraget är på 15 % och gäller både material- och arbetskostnaden. Det finns även ett skatteavdrag på 50 % vid installation av energilagring av solceller och laddboxar till elfordon. Avdraget fungerar precis som rut- och rotavdraget. Det innebär att du inte ska ansöka om avdraget utan det företag som du anlitar för att installera solcellsanläggningen gör avdraget direkt på fakturan. Solavdraget har ett maxtak på 50 000 kr per år och person. 

Det är också bra att kontrollera att solcellsföretaget erbjuder garantier och att solpanelerna är certifierade. De certifieringar du ska titta efter heter IEC 61215 som visar att solpanelerna uppfyller olika hållbarhetskrav och IEC 61730 som kontrollera olika säkerhetsaspekter. Den solcellsleverantör du väljer ska gärna erbjuda en installationsgaranti, en produktgaranti och en effektgaranti. Har du en installationsgaranti måste företaget nämligen åtgärda fel utan kostnad om solcellerna inte fungera på grund av en installationsmiss. Produktionsgarantin ersätter dig om det skulle vara något fel på panelerna på grund av ett produktionsfel och till slut garanterar effektgarantin att panelerna har en viss effekt kvar efter 25 år.

Jämföra offerter

Nu har du säkert hittat några olika företag i närheten av din bostad som erbjuder solcellsanläggningar som passar dina förutsättningar och uppfyller dina behov och krav. Ta då in offerter från några av företagen, mellan tre och fem offerter kan vara en bra start. Nu kan du i lugn och ro jämföra offerterna innan du bestämmer dig för vilket företag som ska få uppdraget att installera solpaneler på ditt tak. 

Titta på priset men även på leveranstid, leveransvillkor och vilka delar som faktiskt ingår i offerten. Många företag erbjuder idag ett kostnadsfritt besök för att snabbt kunna erbjuda ett solcellspaket som passar ditt hus. När du tittar på priset är det bra att jämföra priset per installerad effekt (kr/kW). Anläggningens verkningsgrad är särskilt viktig om du har en liten takyta. Du ska även kontrollera att fabrikat och modellnummer på solpanelerna finns med på offerten. Detta gäller också för växelriktaren och montagesystemet. Självklart ska du även kontrollera att företaget har F-skattsedel och att elinstallationen kommer att utföras av behöriga elektriker. I vissa fall kan du även behöva bygglov för att få sätta upp solpaneler på taket. Kolla med din kommun om det är aktuellt i ditt fall. Många solcellsföretag hjälper dig med denna anmälan om den är nödvändig.

Har du grannar eller vänner som installerat solpaneler på sina tak kan det också vara en god idé att rådfråga dem. Vilket företag anlitade de? Vad var de nöjda med och fanns det saker som inte gick som planerat? Många solcellsleverantörer har också kundreferenser på sina webbsidor. Ta kontakt med en kund och frågar efter deras upplevelse av företaget och kvaliteten på materialet och installationen. Känner du dig ändå osäker finns också en möjlighet att kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun. Där kan du få kostnadsfri och opartisk hjälp. 

Nu har du kommit så långt i processen att det är dags att teckna avtal med det företag du har valt och snart är du igång med att producera egen el. Du har blivit en mikroproducent av grön el. Så fort anläggningen är färdigmonterad och kopplad till växelriktaren och elmätaren producerar den solenergi. De stora fördelarna med att vara solenergiproducent är att du inte längre styrs lika mycket av elbolagens priser och att du gör en bra sak för miljön. 

Vi hoppas att informationen här ovan har gett dig mer kunskap om hur en solcellsanläggning fungerar och vad som är bra att tänka på innan du skriver avtal med ett solcellsföretag. Lycka till med dina solpaneler!