Solcellsmontör

Är du intresserad av solceller? Har du kanske till och med funderat på att montera solpaneler på ditt tak? Vi är många som tycker att solel är en bra förnybar energikälla och även om Sverige har ett kallt klimat fungerar det alldeles utmärkt att producera el via solen här. Det är faktiskt till och med så att vårt kalla klimat höjer verkningsgraden på solcellerna. Här kan du läsa om hur en solcellsanläggning fungerar, vilka olika typer av solceller som finns på den svenska marknaden, hur installationen av solpaneler går till och vad som kan vara bra att tänka på.

Vad är en solcellsanläggning?

En solcellsanläggning består av de solpaneler du ser på taket men för att anläggningen ska fungera behövs också montageutrustning, växelriktare och kablage. Solcellerna på taket producerar likström. Det är växelriktarens jobb att omvandla likströmmen till växelström som finns i våra vägguttag. Montagesystemet håller solpanelerna på plats på taket och när solpanelen är installerad ansluts den till husets elcentral.

Solens strålar omvandlas alltså till el i form av likström i solcellerna i panelerna. Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström och sedan matas elen in i husets elsystem. Producerar din solcellsanläggning mer el än du själv gör av med matas den via elcentralen vidare ut till det allmänna elnätet. Detta kallas för överskottsel. All el som går in och ut från ditt hus mäts av elmätare. Du får betalt för den el du matar in och du får köpa den el som kommer in i huset. Det går även att spara el i batterier.

Det finns några olika varianter av solcellspaneler på marknaden. De vanligaste är solceller baserade på kisel och dessa kallas för monokristallina solceller och polykristallina solceller. Monokristallina solceller har ofta lite bättre verkningsgrad och är därför lite dyrare än polykristallina solceller. Monokristallina solceller är också helt svarta medan polykristallina solceller har en lite blåsvart nyans. På marknaden finns även tunnfilmssolceller och solcellstak. Tunnfilmssolceller är böjbara solceller som kan monteras direkt på till exempel takpannor och takplåt. När man pratar om solcellstak refererar man till solceller som är integrerade i takbeklädnad. Vilka solpaneler som passar ditt tak bäst beror på takets förutsättningar men också vilken kostnad du är beredd att betala. Vid köp av solpaneler ska du kontrollera företagets garantier, certifikat och att produkten har svensk bruks- och säkerhetsanvisning.

Installation av solceller

På den svenska marknaden finns många solcellsföretag som erbjuder solpaneler och installation av solcellsanläggningar. Börja med att se vilka förutsättningar du har för att montera en solcellsanläggning på ditt tak. Viktiga parametrar här är takets storlek och lutning, vilket väderstreck taket vetter åt och om det finns till exempel träd eller något annat som skuggar taket.

Takets storlek kan du mäta med en tumstock. Du kan också mäta efter husets ritningar eller via en karttjänst på internet. Ett solcellsföretag kan även hjälpa dig att räkna på takets storlek och hur många solpaneler som får plats. I de flesta fall låter man solpanelerna få samma lutning som taket. Har du ett helt platt tak kan man luta upp solpanelerna med särskilda ställningar för att de ska få en så optimal placering som möjligt i förhållande till solen. Tak som vetter mot syd, sydost eller sydväst lämpar sig bäst för solceller. Då får solcellsanläggningen bäst förutsättningar för att kunna producerar så mycket el som möjligt. Kommer solcellerna i skugga producerar de mindre el och därför är det bäst att montera solpanelerna i ett skuggfritt läge. Skuggningar kan komma från till exempel närliggande byggnader, träd, flaggstänger eller skorstenar. I en solpanel är nämligen solcellerna seriekopplade vilket innebär att skuggan kommer att påverka en större del av panelen, inte bara den del som utsätts för skuggning. Via Energimyndigheten kan du titta på en solkarta för att se hur stor solinstrålning du har på ditt tak.

Montering av solpaneler

Nästa steg är att kontakta solcellsföretag. Du kan montera solpanelerna själv på taket, läs mer om detta nedan, men tänk på att elarbetet ska utföras av ett företag som är registrerat hos Elsäkerhetsverket. Det solcellsföretag du kontaktar kommer vilja veta hur stort ditt tak är, hur stor din elförbrukning är per år och vilken styrka husets huvudsäkring har. Vår rekommendation är att du inte bara kontaktar ett företag utan åtminstone tre. Då kan du jämföra offerterna och se vilket solcellspaket som passar ditt hus bäst. Priset är en viktig faktor men glöm inte bort att även titta på villkor, leveranstid, vilka garantier företaget erbjuder och vilka certifikat som finns. Många företag lämnar referenser på sin webbplats som man kan kolla upp men du kan också prata med grannar, vänner och bekanta som har installerat solpaneler. Vilket företag anlitade de? Vad fungerade bra och vad fungerade dåligt? Innan monteringen börjar är det också en god idé att kontrollera med kommunen där du bor om du behöver bygglov för anläggningen. Det är också bra att kontrollera hemförsäkringen om vad som gäller och om försäkringen omfattar installation av solpaneler på taket.


När solcellsanläggningen sitter på plats ska den anslutas till det allmänna nätverket. Detta ordnar du via elnätsbolaget som äger elnätet i ditt område. Det vanligaste är att solcellsanläggningen fungerar parallellt med det vanliga elnätet, alltså att du matar ut el till det allmänna elnätet när du producerar mer el än du behöver och att du får tillbaka el när du behöver mer el än din solcellsanläggning producerar. Det är väldigt viktigt att anläggningen automatiskt slås av för att förhindra att el går ut i elnätet felaktigt till exempel vid reparationer och underhåll. Vill du kunna använda solcellsanläggningen vid strömavbrott måste den vara fristående från det allmänna elnätet och då ska den uppfylla vissa krav, till exempel ska den ha eget jordtag. Du kan även välja att spara el i batterier men fortfarande idag behövs ett stort batterilager för att det ska fungera optimalt och det är en dyr investering. Det händer dock mycket inom batteriutvecklingen och vi kommer alldeles säkert att inom en snar framtid få fler alternativ för lagring av solenergi i batterier.

Egen installation av solceller

De flesta väljer att anlita ett solcellsföretag som erbjuder ett komplett solcellspaket med material, montering och installation. Du kan dock välja att till exempel montera alla fästen och själva solpanelerna själv på taket. Däremot måste en behörig elektriker som är auktoriserad inom ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, installera solcellerna. Detta är regler som finns för att minska risken för brand och andra skador. Med andra ord får du köpa in solpaneler, montageutrustning, växelriktare och kablage själv. Du får montera montageutrustningen och solpanelerna på taket men du får inte koppla ihop solpanelerna med växelriktaren, ansluta anläggningen till det allmänna elnätverket och driftsätta anläggningen. Det är ägaren till solcellsanläggningen som är ansvarig för den och det är alltså ägaren som måste se till att den installeras korrekt och att brister åtgärdas. Det kan också vara en god idé att kontrollera att solcellsanläggningens garantier inte påverkas av att du utför en del av arbetet själv.

Bidrag och stöd för solcellsanläggning

För att uppmuntra oss att satsa på solenergi finns statliga bidrag och avdrag. Tidigare fanns ett solcellsstöd som kunde sökas av både privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar och kommuner. Företag, bostadsrättsföreningar och kommuner kan fortfarande ansöka om stödet som nu är 10 % av totalkostnaden, men för privatpersoner finns istället ett skatteavdrag för grön teknik. Avdraget är på 15 % för material och installation av solpaneler och 50 % för lagring av egenproducerad el i batterier eller laddstolpar till elfordon. Avdraget görs på fakturan av företaget du anlitat för att installera solpanelerna, precis som vid rot- och rutavdraget. Maxbeloppet för avdraget är 50 000 kr per år och person. Uppfyller du kraven för mikroproducent får du även 60 öre per kWh för den överskottsel du säljer till det allmänna elnätet.

Solceller – framtidens energi?

Solceller kommer med all sannolik att vara en viktig del i framtidens energiförsörjning. Tekniken finns och med det statliga stöd som finns för grön teknik lockas fler och fler att montera solpaneler på sina tak. Solcellernas stora fördel, förutom att det är en miljövänlig och förnybar energikälla, är att du som äger en solcellsanläggning inte blir lika beroende av elbolagens villkor och deras priser på elen. Vill du veta mer om solpaneler och få råd och hjälp kan du vända dig till energi- och klimatrådgivaren i din kommun.