Hur lönsamt är egentligen solenergi?

Med en solcellsanläggning minskar dina behov av köpt energi. Dessutom är driftkostnaden för solceller nästintill obefintlig, vilket i stort sett gör en solcellsanläggning till en engångskostnad. Men, en ganska omfattande engångskostnad. Så, hur snabbt betalar egentligen en solcellsanläggning av sig? Är det verkligen en bra investering?

Solcellernas tid är nu

I dag finns det flera goda anledningar till att låta installera solceller på eller i anknytning till sin fastighet. Priset har för det första sjunkit, och solcellsstödet är nu uppe i 30 procent. Från och med 2018 försvinner dessutom importtullarna för solceller från Kina, och samtidigt har kravet på bygglov vid installation av solceller slopats. När solcellerna sedan är installerade och klara så tillkommer inga fler kostnader. En solcellsanläggning påverkas med andra ord inte av energiprisernas höjningar, och kräver heller inga underhållskostnader. Den enda kostnaden som behöver täckas är själva installationskostnaden, där avskrivningstiden ligger på ungefär 15 till 20 år.

Kostnaden för solceller

Solceller är relativt dyrt – att påstå något annat vore orimligt. Men syftet med solceller är inte kortsiktighet, och därför är heller inte priset lågt. En installation av solceller är en investering i framtiden, och att köpa solceller är att möjliggöra en hållbar och långsiktig konsumtion av förnybar energi. Hur mycket kostar det då att installera solceller på taket? Det beror helt på hur många kvadratmeter av ditt tak som ska täckas av solpaneler. Solcellernas pris per kilowatt ligger på cirka 15 000 och 20 000 kr exklusive moms. Nedan kan du se en prisuppskattning, som mer bör ses som en riktlinje:

Kilowatt:Kostnad i kronor:
345 000 – 50 000
575 000 – 100 000
8110 000 – 130 000
10140 000 – 170 000
15220 000 – 240 000

Fler prisexempel

Är du intresserad av att installera solceller på ditt tak? Då kan du räkna med ungefär en solpanel per 1,7 m2. Nedan kan du se ungefärliga prisexempel:

Solceller till fritidshuset?

Om vi utgår ett mellanstort fritidshus, med en takyta på 17,2 m2, så är 10 stycken solpaneler rimligt. Den totala effekten blir då 2,70 kW, vilket innebär ungefär 2 565 kWh om året.

Solceller till en villa?

Om vi utgår från en mellanstor villa, med en takyta på exempelvis 39 m2, så är 19 stycken solpaneler rimligt. Den totala effekten blir då 6,08 kW, vilket innebär ungefär 5 776 kWh om året.

Solceller till gården?

Om vi utgår från en mellanstor gård, med en takyta på exempelvis 68 m2, så är 34 stycken solpaneler rimligt. Den totala effekten blir då 10,9 kW, vilket innebär ungefär 10 355 kWh om året.

Lönsamma kombinationer

Så, hur lång tid tar det för din solcellsinvestering att gå plus-minus-noll? Det beror självklart på hur mycket sol du har tillgång till, men också vad du har för kombinationsmöjligheter. Genom att kombinera solenergin från dina solceller med en annan energikälla, exempelvis en värmepump, kan du producera mycket mer värme till din fastighet. En vanlig och smidig lösning är att kombinera solceller med en luft/luft-värmepump, då dessa redan är installerade i fastigheter med direktverkande el.