Solpaneler på mark

Att placera solceller på ditt tak är inte bara klimatsmart, det innebär även en lönsam investering. I Sverige har användningen av solceller ökat enormt de senaste åren, och det beror på många anledningar. En investering av solceller ger dig ofta en mer fördelaktig ränta än vad banken gör, har du till exempel en normalstor villa kommer du spara 6000 kronor årligen i reducerade elkostnader. Dessutom är solceller en klimatsmart investering. De senaste årens solrika somrar har resulterat i ett ökat intresse för solceller, marknaden har faktiskt växt med nästan 100 %. Den stora skaran börjar nu att nås, folk börjar förstå sig på den moderna tekniken och inse att det kanske inte är så komplicerat trots allt. 

En viktig del när det kommer till att investera i solceller är att göra en solcellskalkyl, och på så vis räkna ut återbetalningstiden på din framtida anläggning. I följande text kommer du få ta del av allt du behöver veta när du ska räkna ut ifall din framtida solcellsanläggning kommer bli lönsam.

Solceller – en god investering?

Det korta svaret på denna fråga är ja, absolut. De globala kostnaderna för solpaneler har sjunkit drastiskt de senaste åren, och prissänkningen verkar inte heller stanna av. Detta beror på större volymer av produktion samt att en utveckling i tekniken har skett på kort tid. Idag krävs både mindre material och energi för produktionen av solceller, och solcellernas skicklighet i att göra om energi från solen till el förbättras ständigt tack vare nya lösningar och processer. Det går absolut att tjäna pengar via solceller. Du betalar en relativt hög summa vid investeringen, men därefter har du nästan inga kostnader alls och det krävs knappt något underhåll av panelerna.

Om du investerar ungefär 100 000 kronor på en solcellsanläggning kan du reducera dina elkostnader med 6000 kronor årligen vilket kan räknas om till en avkastning på ca 5 och 7 %. Det finns två olika sätt att se på solceller. Du kan antingen se det ur kostnads-perspektivet, att du måste betala av kostnaden helt enkelt. Alternativet är att se på det hela som en investering och form av sparande, där du får ränta på dina pengar.

Ekonomiska fördelar med solceller

Hur mycket pengar går att tjäna med hjälp av solceller? Svaret på denna fråga påverkas av ett flertal faktorer. Exempelvis hur du betalar för din anläggning, huruvida du får bidrag eller inte, hur stor mängd el solcellsanläggningen producerar samt hur stor mängd el du förbrukar respektive transporterar ut på nätet. Produktionen av el beror i sin tur på var du bor, hur riktningen samt lutningen på ditt tak ser ut och ifall anläggningen blockeras av skugga från träd eller byggnader. 

Med hjälp av solceller slipper du köpa en kilowatt för varje kilowatt du själv skapar. På så vis betalar du gradvis av den investering du lagt. Då kommer kunna betala tillbaka hela solcellsanläggningen tids nog. I genomsnitt betalas solcellsinvesteringar tillbaka på cirka 15 år, och solceller beräknas fungera felfritt i minst 30 år. Det betyder att din egenproducerade el blir helt gratis efter återbetalningstiden är över. Det finns även undersökningar som visar på hur solceller höjer värdet på hus. Solceller är intressant för många nya köpare. Rent statistiskt har det visat sig att hus med solceller på taket får fler besökare på visningar samt fler budgivare, jämfört med hus utan solceller på taket. Du kan dessutom tjäna pengar genom att sälja överskottselen från dina solceller. På detta sätt kan du tjäna många tusenlappar årligen, för en medelstor villa handlar om det ungefär 5000 kronor per år. En annan fördel med solceller är att du slipper påverkas av svängningarna i elpriserna, då mängden el du själv köper blir reducerad.

Solcellskalkyler och återbetalningstid

Kalkyl solceller

Solceller i Sverige har en genomsnittlig återbetalningstid på ungefär 10 till 14 år. Du kan enkelt räkna ut återbetalningstiden på just din solcellsanläggning genom att dividera kostnaden på din anläggning med den ungefärliga besparingen du kommer göra årligen. Nedan följer en exempelberäkning på en genomsnittlig solcellsanläggning och återbetalningstid på den.

Kostnad för anläggning efter grönt avdrag på 15 %Ungefärlig besparing per årÅr tills återbetalning(85 000/7500)
85 000 kronor7500 kronor11,3 år

Närmare förklaring

Köper du en anläggning på 5 kW till ett hus där solbestrålningen är gynnsam, exempelvis i södra och mellersta Sverige, kan du generera minst 5000 kWh årligen. En fastighet förbrukar normalt sett 40-50 % av elen som solcellerna på taket producerar. Överskottselen kan säljas åter till elbolaget. Det här betyder i att du kommer förbruka ungefär 2500 kWh i ditt hus, och din elkostnad per år kommer sjunka med ungefär 3750 kronor (om priset på el ligger på 1,50 kWh). De övriga kWh el som produceras på ditt hus säljs till ditt elbolag. Intäkten du får från elbolaget är ungefär samma kostnad som du betalar, och detta innebär en total intäkt på 3750 kronor från elbolaget efter skattereduktion. Resultatet blir 3750 kronor i form av reducerade elkostnader, samt lika mycket för överskottsel du säljer. I detta exempel kommer din anläggning med solceller på 5 kW dra in 7500 kronor årligen. Om solcellerna kostade 85 000 kronor kommer detta innebära en återbetalningstid på 11,3 år.

Solcellskalkyl

I syfte av att fastställa om en solcellsanläggning blir gynnsam för dig är det viktigt att efterfråga offerter från ett flertal leverantörer. Det rekommenderas att jämföra minst 3 olika offerter innan du tar ett beslut. Uppgifterna från offerterna används för att skapa en solcellskalkyl. 

I en solcellskalkyl poneras elkostnader med syfte att beräkna återbetalningstiden för en solcellsanläggning. Det här är en viktig uppgift i syfte att avgöra huruvida en anläggning blir lönsam för dig eller inte. Granskar du dessa värden kan du komma till insikt om siffrorna som använts varit av optimistiskt eller orealistiskt slag. Gör du solcellskalkylen på egen hand måste du välja värdena noggrant, det är endast då du kan förstå om resultatet är sannolikt eller inte. I följande avsnitt kan du få insikt om vad som är viktigt att tänka på när det kommer till solcellskalkyler, samt elkostnaders utveckling.

Lägre kostnad vid elköp och avlöning för elförsäljning

Två värden som berör elkostnader och som påverkar slutresultatet på en solcellskalkyl är följande:

  • Priset för elektriciteten du egentligen skulle ha köpt, som ersätts av solenergi. Kostnaden för inköpt el innefattar det genomsnittliga priset för el, energi, elcertifikat samt reducerad kostnad för elöverföring.
  • Intäkterna för elen du kan sälja. Denna ersättning är oftast förenad med börspriset för el, dock beror det på vilket avtal som finns med elköparen.

Nedan kan du se en jämförelse där värden gjorts för en försiktig samt en optimistisk form av kalkyl. Du kan läsa mer om denna typ av antaganden på Energimarknadsbyrån, vilket även är hemsidan där följande jämförelser tagits ifrån.

BeskrivningKöpt elSåld el
Försiktigt antagande för elköp110 öre/kWh20 öre/kWh
Medelvärde140 öre/kWh40 öre/kWh
Optimistiskt värde för elförsäljning165 öre/kWh60 öre/kWh


Analyser för känslighet samt resultat

Nedan följer uppgifter från en offert som under 2017 togs fram av en solcellsleverantör:

Totalkostnad för anläggning och installation: 173 000 kronor
Installerad effekt: 8 kWp
Beräknad produktion av el/år: 7200 kWh

En solcellskalkyl har därefter gjorts, med värden för både försiktiga samt optimistiska antaganden gällande försäljning och köp av el. De antaganden som gjorts i kalkylen är följande:

  • Kostnader för lån samt ränta för kalkyl innefattas inte i beräkningar samt resultat. Det finns i de flesta fall andra skäl att införskaffa solceller än bara ekonomiska, beräkningen har därför blivit baserad på 0 % kalkylränta. Kostnader för lån måste reduceras från vinsten som förväntas.
  • Elcertifikats-pris har satts på 0, då systemet har avslutats och det finns en förväntan på att priserna är mycket låga.
  • Att en skattereduktion för elförsäljning kommer förekomma i 10 år under solcellsanläggningens livstid.
  • Att kostnaden för investeringen kommer minska med 20 %, till följd av investeringsstödet för solceller.

Nedan kan du se hur återbetalningstiden för en solcellsanläggning förändras utifrån olika antaganden gällande elkostnaderna.

AntagandenÅterbetalningstid, resultatIntäkter, resultat
Försiktiga antagandenUngefär 30 år144 000 kronor
Optimistiska antagandenUngefär 27 år239 000 kronor


Viktigt att tänka på

Du kan inte göra en bedömning på sannolikheten av ett resultat om du inte vet om värdena som använts i kalkylen. En offert eller kalkyl som du inte vet värdena bakom är inte ett bra underlag att göra ett beslut på.

Att granska offerter
När du ska investera i en solcellsanläggning gör du ett klokt beslut genom att göra en kalkyl på egen hand, där värden om kostnad, effekt samt produktion per år finns med från offerten du fått. Hos Energimyndigheten kan du göra en kalkyl där du själv matar in värden, och på så vis kalkylerar ett resultat med olika hypoteser om okända faktorer som pris på el, antal år med reduktion på skatt samt reducerade kostnader för elnät.

Få utomstående hjälp
Då kan få hjälp med granskning av solcellskalkyler hos energi- och klimatrådgivare på din kommun. Du kan även ta kontakt med Konsumenternas energimarknadsbyrå om du vill ha hjälp med en tvist hos ett elbolag, eller om du har andra klagomål.