Solpaneler på mark

Är du intresserad av att investera i solceller, men samtidigt ägare av ett tak som är allt annat än optimalt att installera solceller på? Det behöver inte betyda att fallet är hopplöst! Om du har ett tak som är för gammalt, eller ett tak med fel lutning eller riktning, finns det andra alternativ för placering av solceller än på just taket. Det fungerar nämligen också att placera solceller på marken. Med hjälp av en markställning går det att placera solcellsanläggningen i ett väderstreck som är optimalt, vilket gör de markplacerade solcellerna till en prisvärd lösning eftersom du kan behöva färre paneler. Samtidigt slipper du göra ett eventuellt byte av taket innan solcellsmontering.

Vad behöver du veta när det gäller solceller på marken? I följande text får du svar på de viktigaste frågeställningarna.

Solceller på marken eller taket – vad är skillnaden?

Den största skillnaden mellan de två varianterna är att valmöjligheten kring lutning och placering ökar om du väljer att placera solceller på marken, vilket leder till en förbättrad effekt. En annan aspekt som skiljer varianterna åt är priset. Solceller på marken är oftast dyrare än solceller på taket, detta beror på den extra kostnaden för montering. Förutom detta är solceller som placeras på marken likvärdiga med solceller som placeras på tak, panelerna fungerar på precis samma vis när det gäller att fånga upp solens strålar och omvandla dessa till energi.

Vad är fördelarna med solceller på marken?

 • Bygglov behövs oftast inte när det gäller markplacerade solceller.
 • Du begränsas inte av placering, riktning och lutning.
 • Med hjälp av en solföljare kan du fånga upp ännu mer energi från solen. Det är dock viktigt att tänka på att solföljare i sig är dyra, och inte alltid lönsamma.
 • På ett långsiktigt plan går det att spara stora summor pengar med hjälp av markplacerade solceller. Detta beror på att solenergin kan sparas och brukas under vintern eller andra perioder då solen inte skiner lika starkt.
 • Det är enkelt och okomplicerat att bygga ut ditt solcellssystem om du skulle vilja.

Vad är nackdelarna med solceller på marken?

 • Solceller är dyra och eftertraktade. Solceller på marken utgör en större stöldrisk än solceller som är placerade på taket.
 • Du behöver ha tillgång till en rymlig yta om du vill investera i markplacerade solceller. Detta beror på att avståndet mellan varje panel behöver vara stort.
 • Det är dyrare med markplacerade solceller jämfört med takplacerade.
 • Ur ett rent estetiskt perspektiv kan takplacerade solceller vara att föredra framför markplacerade. Markplacerade solceller må vara smart och gynnsamt på många sätt, men det kanske inte är så snyggt att ha hela trädgården full av solceller.

Krävs det bygglov?

En stor anledning till att markplacerade solcellsanläggningar har blivit populära bland villaägare är att det inte finns något krav på bygglov. Väljer du en markanläggning för dina solceller behöver du inte bekymra dig för att det tillkommer kostnader för bygglov. Det kan dock finnas undantag! Hör av dig till ditt byggnadskontor om osäkerhet uppstår.

Hur placeras solceller på marken?

Väljer du att investera i markmonterade solceller kan du välja både lutning och väderstreck själv. Den mest gynnsamma placeringen är i sydläge. Lutningen på solcellerna bör vara på ungefär 35 grader i söder samt 45 grader i norr. Det kan bli lämpligt att placera ett flertal rader paneler bakefter varandra, det beror på antalet paneler som monteras. I så fall måste du se till att ett visst mellanrum lämnas mellan raderna av solpaneler, för att undvika att skuggning uppstår.

Avstånd mellan solpanelerna

Är dina solpaneler vinklade i 30 grader bör du lämna ett tomrum mellan raderna på ungefär 2,5 gånger höjden på panelerna. Om varje rad innefattar en panel som är 1,7 meter hög är det alltså lämpligt att ha ungefär 4 meters centrumavstånd mellan raderna. Monteras solpanelerna ännu brantare kan avståndet ökas, och om lutningen är mindre brant placeras raderna tätare intill varandra. Detta är en tumregel som ofta simuleras i samband med att en offert ges ut av en leverantör.

Kablage

Det är viktigt att tänka på hur solcellsanläggningen ska anslutas när du väljer placering av solpanelerna. Desto längre från elcentralen som systemet kopplas in, desto längre måste kabeldiket vara. Överlag behöver du inte oroa dig för förluster av energi i kablaget, det viktigaste är att avståndet mellan paneler samt elcentral inte är längre än 100 meter, då är likströmskablarnas förlust generellt under 1 %.

Hur byggs montagesystemet?

När det gäller markmonterade system för solceller finns det ett flertal olika ställningar samt montagesystem. Vid mindre markmontage blir ställningen fäst i marken med hjälp av olika slags stavar eller kraftiga markskruvar, eller betongfundament alternativt tyngre vikter. Vid större markmonterade system används pålningsmaskiner i syfte att få fast solcellssystemen i marken. Dessa maskiner är dock kostsamma och otympliga, och endast aktuella vid solcellssystem på hundratals kilowatt.

Det går också att bygga sin egen ställning till solcellerna. Du måste tänka på att hålla dig till paneltillverkarnas instruktioner kring hur panelerna ska fästas. Oftast finns det regler kring avståndet mellan kanten samt klämmor och skenor, därför blir ofta kommersiella skenor och klämmor nyttjade för att sätta fast panelerna i ställningen.

Vad kostar det?

En markställning är mer kostsam per solpanel jämfört med takmonterade varianter. Detta beror på att stativet som du behöver för markmonteringen måste ha hög kvalitet, och även lång hållbarhet. Du måste matcha solcellernas livslängd (cirka 30 år) när du köper stativet. Dock lär du behöva färre solpaneler, eftersom det går att rikta ställningen i syfte att effektivisera produktionen.

Solpaneler

Det är möjligt att köpa själva solcellerna separat, dock är det mest vanligt att köpa solcellspaket där både solcellerna samt installationen ingår. Ett solcellspaket på 5 kW (ungefär 25 kvm) kostar cirka 100 000 kronor före avdrag. Som med mycket annat går det att dra nytta av att investera i ett större system, detta blir mindre kostsamt per kilowatt.

Tre olika exempel på solcellsanläggningar, ungefärligt pris

Storlek och styrka på anläggningPris (före avdrag)
Mindre villa – 25 m², 5 kW100 000 kronor
Vanlig villa – 50 m², 10 kW165 000 kronor
Stor villa – 75 m², 15 kW215 000 kronor

Markstativ

Vid investering av solcellspaket brukar det vara storleken på anläggningen som har mest påverkan på priset. När det handlar om en markmonterad anläggning är det dock framförallt stativet eller montaget som avgör priset. Oftast blir kostnaden per solcellspanel lägre om du väljer att nyttja många. Är du kvalificerad att bygga ett eget montage så är detta alternativ möjligt, i sådant fall kommer kostnaderna att sänkas. Per modul kostar ett stativ ungefär 750 kronor.

Solföljare

En solföljare hjälper solcellspanelerna att följa solens riktning. Detta resulterar i att solpanelerna alltid har en gynnsam vinkel för elproduktionen. Dock är en solföljare ofta dyr, och det är inte alltid lönsamt att använda sig av den. Du måste inte ha en solföljare för att kunna producera el, dock är den ett bra komplement i säkerställandet av den maximala årliga elproduktionen.

Exempelkostnad för markplacerad anläggning

En markmonterad solcellanläggning

Nedan följer en ungefärlig beräkning kring priset på en markmonterad solcellsanläggning. Ha dock i åtanke att detta endast är en grov exempeluträkning, som är menad att ses på som riktlinje. Kalkylen nedan tar inte hänsyn till exakt allting, priserna kan växla mycket beroende på anläggning.

Solceller på marken exempelpris

Anläggningens toppeffekt5 kWp10 kWp15 kWp
Cirkapris – solcellspaket för villa90 000 kronor156 000 kronor200 000 kronor
Cirkapris – Markstativ13 500 kronor27 000 kronor40 500 kronor
Solcellspaket + markstativ103 500 kronor183 000 kronor240 500 kronor

Finns det några avdrag för investeringen?

Det finns ett nytt, grönt avdrag gällande solcellsinvesteringar som trädde i kraft i januari 2021. Detta avdrag ligger på 15 %. Det gröna avdraget gäller för privatpersoner och det finns en maxgräns på 50 000 kronor som gäller per beskattningsår och person.

Vad mer är viktigt att tänka på?

 • Jämför offerter. Som nämnt tidigare kan priserna växla grovt beroende på leverantör och anläggning. Om du har intresse för att installera en markplacerad solcellsanordning är det viktigt att hitta installatörer eller hantverkare som kan hjälpa dig. Om du tar in flera stycken offerter är det lättare att se hur erbjudanden och priser skiljer sig åt mellan företagen. Kostnaden för denna typ av anordning är hög, och med olika offerter kan du fundera och jämföra i lugn och ro innan du tar ett beslut.
 • Markmonterade solcellssystem är stöldbegärliga. Ifall du planerar att placera dina solceller på en yta som lätt syns för förbipasserande kan det vara en god idé att skydda anordningen. För mindre anordningar finns det olika lösningar, exempelvis larm. Ha ett samtal med din leverantör om vilka skyddslösningar de rekommenderar.
 • Takmontering är lika gynnsamt som markmontering. Har du ett tak som lämpar sig för en montering av solceller bör du välja detta istället för en markmontering, just för att undvika stöldrisken samt för att spara plats på din mark.
 • Det krävs en certifierad elektriker för installationen. Detta är ett krav även om solcellerna inte blir placerade på taket. Kostnaden för en certifierad elektriker tillkommer alltså utöver kostnaderna för solpanelerna samt materialet.