Solceller på tak

Att producera sin egen el har många fördelar. Det är positivt för miljön och du kommer inte att påverkas lika mycket av de prissvängningar som finns på elmarknaden. Det finns många företag i Sverige som erbjuder solcellspaket men vilka solceller ska man då välja? Här kommer vi att förklara hur en solpanel är uppbyggd och fungerar, vilka olika typer av solpaneler det finns och vad du ska tänka på när du ska jämföra olika solpaneler med varandra. När du ska köpa solpaneler vill du ju hitta de paneler som ger dig mest effekt för kostnaden men också såklart de paneler som passar bäst på ditt hus.

Hur utvinner vi energi idag?

Energi behöver vi för att få värme och ljus och för att kunna laga mat. Idag använder vi också energi till en mängd andra saker som att titta på TV eller surfa på nätet. Ju mer energi vi människor behöver desto viktigare är det att vi utvinner energin på ett så bra sätt som möjligt för att vår planet ska må bra. Kärnkraft har länge varit en stor källa för energiutvinning. Nackdelen med denna metod är att man får ett radioaktivt kärnavfall och att olyckor på ett kärnkraftverk, och detta har hänt flera gånger till exempel i Tjernobyl i Ryssland och i Fukushima i Japan, får stora negativa konsekvenser för både människor och natur. En annan metod att utvinna energi på är kolbränning. Denna metod är hårt kritiserad då den har en stor negativ miljöpåverkan och är en bidragande orsak till växthuseffekten. 

För att spara på miljön tittar man mer och mer på hur man ska kunna utvinna energi effektivt från förnybara källor som vatten, vind och sol. Vattenkraft är en effektiv och säker metod men har såklart begränsningar då den bara fungerar vid forsar, älvar och floder. Det har hänt mycket inom utvecklingen av vindkraften de senaste åren. Nackdelarna med vindkraft är bland annat att de är stora och låter mycket. 

Inom solenergin har det också hänt mycket under de senaste åren och solpanelerna har blivit mycket mer effektiva och inköpspriserna har sjunkit. Solceller är beroende av solens strålar och i vårt lite kallare klimat i Sverige kan man ju fråga sig om vi har tillräckligt med soltimmar för att det ska bli en lönsam affär att installera solpaneler på taken. Det är faktiskt så att det räcker med att det är ljust för att solpanelerna ska fungera och därför går det alldeles utmärkt att använda solceller även i Sverige, inte som den enda energikällan men som en viktig del. Det händer även mycket inom forskningen av batterier. Det är fortfarande dyrt att lagra solenergi i batterier för att använda vid de tillfällen när solen inte lyser men vi kommer alldeles säkert att se en snabb utveckling av mer effektiva batterier inom en snar framtid.

Solceller och solpaneler

Många solpaneler tillverkas i Asien, främst i Kina, men det finns även producenter i Europa. De flesta solpaneler är uppbyggda på celler av kisel som placeras mellan ett lager av polymerfilm och glas som sedan monteras på en ram. Solpaneler monteras sedan på taket och kopplas ihop med en växelriktare som omvandlar den likström som solcellerna producerar till växelström som finns i våra uttag. Solpaneler är känsliga mot stötar och ska transporteras mycket försiktigt och när de är monterade på taket ska du inte gå på dem. 

Solpaneler finns i olika storlekar och i olika kvaliteter. De mest populära solpanelerna i Sverige är paneler med kiselceller. Här finns det två olika solpaneler att välja mellan, monokristallina med en kiselkristall och polykristallina med flera kristaller. Monokristallina solceller är svarta, har en högre verkningsgrad och är ofta något dyrare medan polykristallina skiftar i blått, har en lägre verkningsgrad och ofta är lite billigare.

En tredje variant som också finns på marknaden är tunnfilmssolceller. Dessa solceller är mycket tunnare och kan placeras på olika material, såsom metall, glas och plast. Tunnfilmssolceller är böjbara och flexibla och kan därför sättas på till exempel takpannor. Solcellerna är svarta men nackdelen är att verkningsgraden är sämre jämfört med mono- och polykristallina solceller. Tunnfilmssolceller ser man ibland på båtar och husvagnar. Det finns även något som brukar kallas för solcellstak. Det är en takbeklädnad, till exempel tegelpannor eller takplåt, med integrerade solceller. Denna typ av solceller är nya på marknaden och den stora fördelen med solcellstak är att solcellerna inte syns till skillnad från de andra typerna av solceller som är beskrivna ovan som monteras ovanpå taket.

Jämföra olika solpaneler

Det finns många olika faktorer att kontrollera när du har bestämt dig för att investera i solpaneler. Effektiviteten är naturligtvis viktig och då brukar man titta på en parameter som heter watt peak, WP. Denna siffra svarar på solpanelens toppeffekt, hur många watt den producerar vid full kapacitet när bäst förutsättningar råder. Att göra en uppskattning över solpanelens effektivitet är dock en avancerad kalkyl och styrs av solinstrålningen, solcellsanläggningens lutning och vilket väderstreck solpanelen vetter mot. När man vet solpanelens effektivitet kan man räkna ut hur mycket effekt solpanelen ger i förhållande till priset. Priset på solpaneler skiljer sig en del mellan olika solcellsleverantörer. Priset styrs av bland annat solpanelens kvalitet, vilket typ av växelriktare som ingår i paketet, leverantörens egna inköpspris och arbetskostnaden för installationen. En annan parameter som man kan titta på när man jämför solpaneler är verkningsgraden som anger hur många procent av solenergin som panelen omvandlar till el. 

Andra faktorer som man ska kontrollera är vilka garantier och certifieringar som solcellsbolaget och solpanelerna har. IEC 61215 är till exempel en certifiering som intygar att solpanelen har testats och uppfyller hållbarhetskraven för konstruktionen och att panelen klarar långvarig drift i det klimat som den ska användas i. IEC 61730 handlar om olika säkerhetsaspekter på driften, både den elektriska och mekaniska. 

Med en installationsgaranti måste leverantören åtgärda fel, utan att det kostar dig något, som uppstår på grund av felaktig installation. En produktgaranti är en garanti mot produktionsfel, alltså om panelen inte fungerar eller går sönder på grund av ett fel som uppstått under tillverkningen av solpanelen. Med effektgaranti garanterar tillverkaren att panelerna fortfarande genererar en viss procent av sin maxeffekt efter 25 år. De flesta effektgarantier säger att solpanelen får ha en effektminskning på 15–20 % under sin livslängd. 

En jämförelse mellan några olika solpaneler

Solcellsmontör

Här kommer vi att namnge några av de solpaneler som idag finns på marknaden. Sunpower X22 370 W har monokristallina solceller med en verkningsgrad på 22,8 %. Solpanelen kommer med 25 års garanti och 94 % effektgaranti. Detta är den solpanel som fått bäst-i-test i en jämförelse gjord av HemSol.se. Andra bra solpaneler i deras test är REC Solar Alpha Series 380AA med verkningsgrad 21,70 %, effektgaranti 92,0 % och 20 års garanti och LG Solar LG375Q1C-V5 med verkningsgrad 21,70 %, effektgaranti 90,8 % och 25 års garanti.

Andra solpaneler på marknaden idag är Phaesun Monokristall Solpanel 140 W som har 36 celler och en maxeffekt på 140 W. Med sina dubbla armar och anodiserad aluminiumram är det en reptålig och hållbar solpanel som bara väger 9 kg. Verkningsgraden är 16,2 %. Den är enkel att montera med säker och lätt installation. Sunset Polykristallin Solpanel 60 WP 12V har polykristallina solceller med härdat solcellsglas och robust aluminiumprofil och är en hållbar och tålig solpanel. Verkningsgraden är 19 % och solpanelen väger 5,6 kg.

Flexibel Solpanel 80 W är, som namnet antyder, en flexibel solpanel med 36 monokristallina solceller och en effekt på 17,4 %. Solpanelen är böjbar och kan därför monteras på ojämna ytor. Panelen väger 2,5 kg. Solpanelen Phaesun Sun Plus 5 5 WP 12 V är en budgetvariant med polykristallina celler som endast väger 0,9 kg medan Polykristallin solpanel Sunset F-Lite 10 WP 15.5 V är något dyrare med dubbelt så högt WP än föregående modell. Det är en tålig och effektiv solpanel med låg vikt. Polykristallin solpanel SunWare 20144 20 WP 12 V är en exklusiv och effektiv solpanel. Den väger 1,2 kg och har en effektivitet på 20 WP.

Ta in flera offerter och jämför

När du har bestämt dig för att montera solpaneler på taket är det alltid bra att börja med att läsa på om hur solceller fungerar och vilka olika typer av solpaneler som finns. Vi hoppas att vår guide här ovan har gett dig bra information som du kan ta med dig. Nästa steg är att kontakta olika solcellsföretag och begära in offerter. Jämför priser men även effekt, certifikat och garantier. Många kommuner erbjuder även en kostnadsfri energi- och klimatrådgivning. Ta kontakt med kommunen du bor i för att se om det finns en energi- och klimatrådgivare i just din kommun.